PF Tabellen

Tabel PF.09.04 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2017

Lasten 2017

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

9

Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland)

300

142

25

167

0

133

No Regret

Deels afgerond

10

Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest

1.425

1.171

56

1.227

182

16

No Regret

In uitvoering

11

Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn

25

9

2

11

0

14

No Regret

Ingeruild

12

Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest

500

209

23

232

0

268

No Regret

Afgerond

16

Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden

150

180

0

180

0

-30

Basis

Afgerond

26

Stedelijke Distributie

91

17

0

17

0

75

No Regret

In uitvoering

40

Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort

60.000

7.898

1.042

8.940

0

51.060

Aanvullend

In voorbereiding

88

Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst

150

150

0

150

0

0

Basis

Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)

112

Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk

2.600

377

1

378

0

2.222

Basis

In voorbereiding

114

Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum

300

317

-6

311

0

-11

Basis

Afgerond

115

Aansluiten Heideweg op Ringweg oost

466

98

368

466

0

0

Aanvullend

Ingeruild

116

Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop

2.320

7

1.880

1.887

0

433

Aanvullend

In uitvoering (P&R) en in voorbereiding (bus)

123a

Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst

1.874

1.644

5

1.649

0

225

Aanvullend

Afgerond

131c

Ongelijkvloerse verbinding N199

120

160

0

160

0

-40

Aanvullend

Ingeruild (Provincie en Gemeente zoeken naar mogelijkheden om doorstroming kruising te verbeteren)

159

Stimuleren gebruik deelauto's

108

108

0

108

0

0

Aanvullend

Afgerond

184

Ontsluiting Vathorst-West op A1

250

38

148

186

0

64

Aanvullend

In voorbereiding

191

Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg

891

573

297

870

0

21

Aanvullend

Afgerond

192

Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten

550

550

0

550

0

0

Aanvullend

Afgerond

199

Kortsluiting Energie - Outputweg

20.300

6.251

2

6.253

14.047

0

Aanvullend

Ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken (RWS)

v11

Doorstroming Bergenboulevard Vathorst

3.688

1

60

61

0

3.627

Aanvullend

In voorbereiding

V12

Aansluiten Danzigtunnel Vathorst

3.105

5

45

50

0

3.055

Aanvullend

In voorbereiding

V13

Vrouwenpolder

250

0

28

28

0

222

Aanvullend

In voorbereiding

V14

Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6

242

0

13

13

0

229

Aanvullend

In voorbereiding

V15

Kruispunt Heideweg-Caraiben

150

0

13

13

0

137

Aanvullend

In voorbereiding

Totaal

99.854

19.905

4.002

23.907

14.229

61.719

Tabel PF.09.04.01VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in planning

Project

Omschrijving

Budget

Saldo

Soort
maatregel

Stand van zaken

10

Fietsroute Leusden - Afrt Centr - Soest

705

705

No regret

11

Fietsroute Leusden - Afrt Centr - Baarn

975

975

No regret

55

Verbetering infrastructuur Spitsbus Afrt - Utrecht Uithof

1.000

1.000

Aanvullend

Onderzoek naar inzet budget op Julianaplein

88

Uitbreiding fietsparkeervoorziening bij stations

2.550

2.550

Basis

116

Station Afrt Vathorst ontw. tot regionale OV knooppunt

1.130

1.130

Aanvullend

123a

Aanleg (H)OV Afrt station - Centr - Vathorst

326

326

Aanvullend

131c

Ongelijkvloerse fietskruising N199 - Coelhorsterweg

2.480

2.480

Aanvullend

159

Auto delen

6

6

Aanvullend

184

Ontsluiting Vathorst West op A1

7.250

7.250

Aanvullend

191

Fietsverbinding Afrt - Hoevelaken (Hogeweg)

9

9

Aanvullend

Totaal

16.431

16.431

Tabel PF.09.04.02 Totaal VERDER Amersfoort, bevoegd gezag

Omschrijving

Budget

Lasten < 2017

Lasten 2017

Totaal lasten

Afspraken (bestuurs) overeen- komst

Saldo

Amersfoort bevoegd gezag in uitvoering

99.854

19.905

4.002

23.907

14.229

61.719

Amersfoort bevoegd gezag in planning

16.431

16.431

Totaal VERDER Amersfoort, bevoegd gezag

116.285

19.905

4.002

23.907

14.229

78.150

Tabel PF.09.04.03 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Proj.

Omschrijving

Budget

Lasten < 2017

Lasten 2017

Totaal lasten

Afspra-ken (be-stuurs) overeen- komst

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

28

DVM

658

658

0

658

0

0

No Regret

Afgerond

97

Buslijn Leusden - Amersfoort Noord

58

58

0

58

0

0

Aanvullend

Afgerond

102

Mobiliteitsmanagement

269

240

0

240

0

29

Basis

In uitvoering

Totaal

985

956

0

956

0

29

Tabel PF.09.05 Projecten Beter Benutten

Project

Omschrijving

Bijdrage excl. BTW

Goedgekeurde verschuiving

Bijdrage excl. BTW na verschuiving

Uitgaven t/m 2017

MNBB45

Fietsparkeren stations

2.773

250

3.023

1.217

MNBB46

Westelijke Ontsluiting

4.202

0

4.202

4.202

MNBB49

Groene Golf

1.297

-226

1.071

1.070

MNBB48

Doorstroming Hogeweg

904

-200

704

700

MNBB74

Busstation Schothorst

745

176

921

905

Totaal

9.921

0

9.921

8.094

Tabel PF.09.06.01 Verkeersovereenkomst Vathorst

VOV

Omschrijving

VOV prognose 2016

Bestedin-gen t/m 2016 totaal

Ontvangen bijdragen van derden t/m 2016

Nog te ontvangen bijdragen van derden 2016

Bestedin-gen t/m 2016 ten laste van Amersfoort

Eindver-antwoor-ding

1

Aansluiting A1 - Vathorst

11.537

11.537

7.647

0

2.053

ja

2

Aansluiting A28 - Vathorst - Corlaer

29.034

29.034

7.452

0

10.791

ja

3a

Tunnel Nijkerkerstraat

16.690

16.690

7.240

0

7.274

ja

3b

Reconstructie Nijkerkerstr. / Amersfoortsestr.

3.600

1.401

376

0

1.025

nee

3c

Energieweg

18.967

18.967

0

0

18.967

ja

3d

Aansluiting A28 - Hogeweg

18.641

18.641

12.027

0

6.614

ja

3e

Hogeweg verkeersluw

165

165

0

0

165

ja

4

Zielhorsterweg

2.268

2.268

800

0

1.468

ja

5

Hogeweg ontwikkeling

10.038

8.370

2.947

1.000

4.423

ja

6

Kersenbaan (A28 - Centrum)

26.300

26.101

9.479

5.290

11.332

nee

7

Ontrekking aansluiting A1 - Hoevelaken

pm

0

0

0

0

nee

8

Algemeen programma management

1.300

1.202

20

0

1.182

nee

9

Algemene (start-) bijdragen provincie

0

10.811

536

-11.347

0

Totaal

138.540

134.376

58.799

6.826

53.947

Tabel PF.09.06.02 Vervolg: Verkeersovereenkomst Vathorst

VOV

Omschrijving

Besteding 2017

Ontvangen bijdragen van derden 2017

Correcties voorgaan-de jaren totaal

Bestedin-gen t/m 2017 totaal

Ontvangen bijdragen van derden t/m 2017

Nog te ontvangen bijdragen van derden

Aandeel externe partners via PPS

1

Aansluiting A1 - Vathorst

0

0

0

11.537

7.647

0

1.837

2

Aansluiting A28 - Vathorst - Corlaer

0

0

0

29.034

7.452

0

10.791

3a

Tunnel Nijkerkerstraat

0

0

0

16.690

7.240

0

2.177

3b

Reconstructie Nijkerkerstr. / Amersfoortsestr.

5

0

0

1.406

376

0

0

3c

Energieweg

0

0

0

18.967

0

0

0

3d

Aansluiting A28 - Hogeweg

0

0

0

18.641

12.027

0

0

3e

Hogeweg verkeersluw

0

0

0

165

0

0

0

4

Zielhorsterweg

0

0

0

2.268

800

0

0

5

Hogeweg ontwikkeling

183

0

0

8.553

2.947

1.000

0

6

Kersenbaan (A28 - Centrum)

101

31

0

26.202

9.510

5.259

0

7

Ontrekking aansluiting A1 - Hoevelaken

0

0

0

0

0

0

0

8

Algemeen programma management

22

0

0

1.224

20

0

0

9

Algemene (start-) bijdragen provincie

0

314

0

0

11.125

222

0

Totaal

311

345

0

134.687

59.144

6.481

14.804