Financiële IJkpunten

Zoals gebruikelijk presenteren we in de begroting en jaarstukken ook de scores op de ijkpunten zoals we die benoemd hebben. Hieronder is de score bij deze jaarrekening opgenomen.

  Ijkpunten

  Tabel: JP.01 IJkpunten

  SIG- NAAL- WAAR- DE

  SCORE
  BEG. 2015

  SCORE
  REK. 2014

  SCORE
  BEGR. 2016

  SCORE
  REK. 2015

  SCORE
  BEGR. 2017

  SCORE
  REK. 2016

  SCORE
  BEGR. 2018

  SCORE
  REK. 2017

  Wettelijk of niet

  WEERBAARHEID

  Weerstandsratio

  > 1,00

  1,4

  2,3

  2,2

  2,2

  3,1

  2,6

  2,7

  2,5

  Eigen ijkpunt; aangepaste definitie

  Reserves stand ultimo jaar

  84

  114

  109

  140

  135

  144

  164

  166

  Eigen ijkpunt; geen norm

  Solvabiliteitsratio

  14,1%

  17,7%

  17,9%

  24,5%

  23,7%

  26,5%

  Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

  STABILITEIT

  Structureel saldo

  >  0

  1,2

  18,3

  10,3

  12,4

  1,7

  23,8

  16,5

  12,1

  Wettelijk (BBV); nieuwe definitie tov onze definitie

  Structureel saldo in %

  2,4%

  0,4%

  5,1%

  3,5%

  2,7%

  Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

  Volatiliteit

  < 47,50%

  43,0%

  43,0%

  43,0%

  41,0%

  41,8%

  45,5%

  31,3%

  41,6%

  Eigen ijkpunt

  EMU-saldo

  -18,0

  -3,0

  28,8

  -11,1

  -11,8

  9,6

  19,3

  -4,0

  16,4

  Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

  FLEXIBILITEIT

  Belastingen

  – Kostendekkendheid leges

  < 100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  Wettelijke norm

  – Onbenutte belastingcapaciteit

  7,4

  6,8

  5,6

  2,0

  5,6

  3,8

  4,3

  3,7

  4,1

  Eigen ijkpunt

  – Lastendruk t.o.v. landelijk

  5,6

  4,6

  4,6

  0,7

  5,3

  1,9

  1,5

  1,3

  0,8

  Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

  – Lastendruk t.o.v. landelijk in %

  89,1%

  95,9%

  96,9%

  97,4%

  98,3%

  Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

  Schuld

  – Netto schuldquote

  < 130%

  99%

  90%

  84%

  78%

  87%

  57%

  72%

  59%

  Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

  – Netto gecorrigeerde schuldquote*

  < 130%

  165%

  150%

  65%

  64%

  86%

  57%

  50%

  58%

  Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

  – Bruto Rentequote

  < 5%

  3,4%

  5,0%

  3,5%

  3,4%

  2,7%

  3,4%

  2,3%

  2,6%

  Eigen ijkpunt

  – Netto Rentequote

  < 2,5%

  1,6%

  2,0%

  2,1%

  1,9%

  2,1%

  1,7%

  1,3%

  2,0%

  Eigen ijkpunt

  – Renterisiconorm

  <  79

  28,0

  29,6

  28,0

  24,5

  32,1

  33,0

  93,2

  55,6

  Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

  – Kasgeldlimiet

  <  39

  35,0

  26,4

  40,9

  62,7

  38,2

  26,3

  39,6

  30,2

  Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

  Bedrijfsvoering en exploitatie

  – Kapitaallasten quote

  < 10%

  8,0%

  8,9%

  7,0%

  8,0%

  5,7%

  9,4%

  4,2%

  3,9%

  Eigen ijkpunt

  – Vaste personeel quote

  < 15%

  11,1%

  12,6%

  12,6%

  10,2%

  11,7%

  11,8%

  10,9%

  13,1%

  Eigen ijkpunt

  – Flexibel personeel quote

  <  5%

  4,8%

  3,2%

  3,2%

  3,2%

  3,2%

  3,0%

  3,2%

  3,9%

  Eigen ijkpunt

  – Structurele subsidie quote

  < 15%

  12,1%

  15,7%

  16,5%

  16,5%

  17,4%

  16,8%

  13,1%

  14,1%

  Eigen ijkpunt

  – Incidentele subsidie quote

  < 2,5%

  4,0%

  4,3%

  1,7%

  3,1%

  3,9%

  4,5%

  -

  6,6%

  Eigen ijkpunt

  – Investeringen / schulden

  54,0%

  55,0%

  55,0%

  63,0%

  42,1%

  40,1%

  35,6%

  40,5%

  Eigen ijkpunt; geen norm

  – Grondexploitaties

  23,8%

  22,9%

  27,2%

  21,9%

  21,1%

  22,6%

  Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

  * N.a.v. een wijziging in de BBV-regelgeving is de brutoschuldquote vanaf de begroting 2016 vervangen door de netto gecorrigeerde schuldquote.
  ** Niet alle ijkpunten konden bij de begroting 2018 meerjarig geactualiseerd worden. Voor deze ijkpunten zijn wij uitgegaan van de cijfers van de begroting 2017.