Belangrijke gebeurtenissen

Bloeidaal: Een productief jaar waarin 18 van de 23 woonwerkkavels zijn geleverd en een bedrijfskavel aan de Koedijkerweg. Voor de laatste vrije kavels zijn de koopovereenkomsten gesloten.
Laan naar Emiclaer: Per openbare inschrijving is deze locatie verkocht aan de hoogste bieder ten behoeve van woningbouw. De plannen worden nu verder uitgewerkt voor realisatie.
Bedrijvenpark Vathorst: Twee grote leveringen hebben plaatsgevonden, samen 7.200 m2. Een kavel is geleverd ten behoeve een supermarktontwikkeling en een aan een bedrijf dat zich bezighoudt met organiseren van evenementen.

Indicatoren

Samenwerking

Het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort neemt deel in het OBV en ook in de VOF-Podium.

De gemeente werkt voor de realisatie van ruimtelijke doelen in een aantal verschillende verbanden samen met het OBV. Het OBV zorgt, naast de woningbouw in Vathorst, voor de levering van bouwrijpe kavels bij Vathorst Bedrijven en maakt dit gebied ook woonrijp. Daarnaast levert zij bouwrijpe grond aan het VOF-Podium en maakt dit gebied ook woonrijp.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat.

Doorlopend

Bij gebiedsontwikkeling zoeken wij naar de (maatschappelijke) waardecreatie.

Doorlopend

We hebben een goed beeld van de ontwikkelingen die van invloed zijn op de grondexploitaties, beheersen de risico’s en stappen in projecten op het moment dat er ontwikkelingskansen zijn.

Doorlopend