Overzicht baten en lasten per programma

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-11.214

-11.308

-12.001

-693

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-14.243

-14.318

-16.155

-1.837

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-50.925

-51.004

-50.811

193

04 SOCIAAL DOMEIN

-216.590

-219.630

-223.399

-3.769

05 ONDERWIJS

-20.744

-20.744

-18.204

2.539

06 SPORT

-7.332

-7.332

-7.682

-351

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-39.061

-41.019

-46.829

-5.810

08 WIJKEN EN WONEN

-7.670

-7.670

-3.963

3.706

09 MOBILITEIT

-5.943

-5.949

-6.991

-1.043

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-5.114

-5.114

-5.143

-29

11 CULTUUR

-16.912

-17.012

-17.117

-105

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-8.303

-8.359

-8.950

-592

13 BEDRIJFSVOERING

-34.671

-33.977

-31.784

2.193

TOTAAL LASTEN

-438.721

-443.434

-449.030

-5.596

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/-
REKENING

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2.813

2.813

3.957

1.143

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

2.944

2.944

5.902

2.958

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

7.162

7.241

7.504

263

04 SOCIAAL DOMEIN

51.191

51.191

54.202

3.012

05 ONDERWIJS

5.668

5.668

5.081

-587

06 SPORT

0

0

0

0

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

30.977

30.998

39.972

8.974

08 WIJKEN EN WONEN

244

244

418

174

09 MOBILITEIT

3.044

2.936

3.035

99

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

499

499

546

48

11 CULTUUR

270

270

218

-52

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

332.388

332.388

346.957

14.569

13 BEDRIJFSVOERING

0

0

0

0

TOTAAL BATEN

437.201

437.192

467.794

30.601

PROGRAMMA

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-8.401

-8.495

-8.044

450

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-11.298

-11.373

-10.252

1.121

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-43.762

-43.762

-43.307

456

04 SOCIAAL DOMEIN

-165.400

-168.440

-169.197

-758

05 ONDERWIJS

-15.075

-15.075

-13.123

1.953

06 SPORT

-7.332

-7.332

-7.682

-351

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-8.084

-10.020

-6.857

3.163

08 WIJKEN EN WONEN

-7.426

-7.426

-3.546

3.880

09 MOBILITEIT

-2.899

-3.013

-3.956

-943

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-4.616

-4.616

-4.596

19

11 CULTUUR

-16.642

-16.742

-16.899

-157

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

324.086

324.030

338.007

13.977

13 BEDRIJFSVOERING

-34.671

-33.977

-31.784

2.193

GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-1.520

-6.242

18.763

25.005

MUTATIES RESERVES

PRIMITIEVE BEGROTING

BEGROTING NA WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING BEGROTING -/- REKENING

Toevoeging aan reserve

-23.522

-53.940

-51.136

2.804

Onttrekking aan reserve

25.042

60.182

54.526

-5.656

TOTAAL MUTATIES RESERVES

1.520

6.242

3.390

-2.852

GEREALISEERD RESULTAAT

0

0

22.153

22.153

Programma 12 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen     ( inclusief de post onvoorzien)
Programma 13 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.