Belangrijke gebeurtenissen

Horeca stichting Amerena een feit
De horeca stichting Amerena is opgericht. Hierin hebben sportverenigingen zitting. Gezamenlijk met vrijwilligers worden straks de horecawerkzaamheden in Amerena uitgevoerd.
Voorbereiding pilot sportparken.
In 2017 is de eerste (voorbereidende) fase van de pilot sportparken van start gegaan. Sportverenigingen op 3 sportparken hebben de handen ineen geslagen om een overdag-aanbod voor niet-leden te organiseren.
Convenant Sport3hoek
De gemeente heeft met de ASF en de SRO een convenant gesloten met nieuwe afspraken voor een verbeterde samenwerking. Hierdoor kan meer sport uit iedere euro worden gehaald.
Evaluatie subsidieregeling sport en bewegen
De regeling is geëvalueerd en verbeterd ten opzichte van het eerste jaar van de regeling.
Sportgala
Het Amersfoorts sportgala en netwerkdiner met Amersfoortse bedrijven en sportverenigingen is inmiddels een traditie. Sportkampioenen zijn gehuldigd en sportverenigingen zijn in contact gebracht met Amersfoortse bedrijven om te komen tot samenwerkingen.
Beweegrondjes
Dit jaar zijn opnieuw twee beweegrondjes aan het bestaande arsenaal toegevoegd.

Indicatoren

Sport

Sport

% jongeren (10 t/m 17 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet

Sport

Sport

% volwassenen (18 t/m 64 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet

Sport

Sport

% senioren die voldoen aan de beweegnorm

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
% jongeren (10 t/m 17 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet88 %Jongerenstadspeiling, O&S
% volwassenen (18 t/m 64 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet72 %Stadspeiling, O&S
% senioren die voldoen aan de beweegnorm73 %Gezondheidsmonitor GGD
Aantal sterke en brede sportverenigingen578119Sportnota Amersfoort F!t 2013

Algemene toelichting

BBV-indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
% niet-wekelijkse sporters42,9 %

Samenwerking

Convenant Sport3hoek gesloten tussen gemeente, ASF en SRO: nieuwe afspraken voor verbeterde samenwerking zijn gemaakt, zodat meer sport uit iedere euro kan worden gehaald;

De inzet van SRO is gericht op het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen van het Amersfoortse sportbeleid. Doelstelling is om zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen voor een gezonde, vitale stad.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Zoveel mogelijk Amersfoorters zijn aan het sporten en bewegen.

Doorlopend

We willen sterke en brede sportverenigingen.

In uitvoering

We zetten in op efficiënt en effectief gebruik van sportverenigingen, faciliteiten en locaties.

In uitvoering

We denken sportinclusief.

Doorlopend