Belangrijke gebeurtenissen

Twee belangrijke gebeurtenissen bij Archeologie:  Certificaat en voorbereiding verhuizing
Een belangrijke gebeurtenis voor het Centrum voor Archeologie was het verkrijgen van het certificaatvoor archeologische veldwerkzaamheden. Al sinds 1989 beschikte de gemeente Amersfoort over een opgravingsvergunning, maar vanwege nieuwe wetgeving (Erfgoedwet) moeten alle uitvoerders van archeologische werkzaamheden vanaf 1-7-2017 beschikken over een certificaat. De Amersfoortse archeologen hebben laten zien dat zij de werkzaamheden op een kwalitatief goede manier en volgens de vastgestelde regels (verankerd in de Beoordelingsrichtlijnen en Kwaliteitsnorm) uitvoeren. De certificerende instelling die de toets heeft gedaan, zal jaarlijks door middel van audits deze toets herhalen.
Veel tijd is besteed aan de voorbereiding van de verhuizing van het Centrum voor Archeologie naar Westsingel 46. Niet alleen het inpakken en registreren van de duizenden vondsten, maar ook het bedenken en begeleiden van de nieuwe inrichting van het Centrum vroeg veel aandacht en energie.

Voor Monumentenzorg en archeologie zijn geen indicatoren benoemd. Wel geven de onderstaande kengetallen een goed beeld van de activiteiten op dit gebied.

Kengetallen   

462

rijksmonumenten

205

gemeentelijke monumenten *)

492

beeldbepalende panden *)

5

archeologische rijksmonumenten

1

archeologisch gemeentelijk monument

2

van rijkswege beschermde stads- en dorpsgezichten

13

gemeentelijke stads- en dorpsgezichten

*) Toelichting op mutaties monumentenlijst: In 2017 werd de monumentenlijst geactualiseerd en werden 6 beeldbepalende panden geselecteerd en aangewezen als gemeentelijk monument.

Indicatoren

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend én archeologisch) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal.

Doorlopend

Monumentenzorg.

Doorlopend

Archeologie.

Doorlopend