Belangrijke gebeurtenissen

Archief Eemland werkt samen met andere partners aan ons cultureel erfgoed en aan de identiteit van de stad. Van, voor en door de stad is het thema dat gastcuratoren uit Amersfoort verbindt met Archief Eemland. Hiermee geven we het archief een plek in de stad die herkenbaar en aansprekend is. De toekomstige sloop van het Sportfondsenbad en de op handen zijnde opening van het nieuwe zwembad Amarena inspireerde twee inwoonsters van Amersfoort. De fototentoonstelling Het Bad met foto's van Carla Kogelman (winnaar van de zilveren Camera) en het boek 80 jaar Sportfondsenbad van Madeline van Heemstra werden gepresenteerd in de publieksruimte.
Enkele voormalige bewoners van "Het Sasje", de woonwijk die eind jaren 70 nog op de plaats van het Eemplein gesitueerd was openden op originele wijze de tentoonstelling "Van werkplaats naar broedplaats". Veel herinneringen over hun jeugd werden opgehaald aan de hand van de foto's en  documenten. "In het Sasje had je alleen verkering met een meisje of jongen uit je eigen buurt".
De archiefbewaarplaats (depot) is aangepast voor het opnemen van o.a. het historische archief van Soest en de verwachte overbrenging van semi-statische archieven van Amersfoort en de regiogemeenten naar de archiefbewaarplaats. In de archiefwet is bepaald dat archieven na 20 jaar worden overgedragen aan een archiefinstelling.

Indicatoren

Cultuur

Archief Eemland

Bekendheid Archief Eemland

Cultuur

Archief Eemland

Aantal bezoekers en deelnemers activiteiten Archief Eemland

Cultuur

Archief Eemland

Digitale bezoekers via www.archiefeemland.nl

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Bekendheid Archief Eemland49 %Stadspeiling O&S
Aantal bezoekers en deelnemers activiteiten Archief Eemland4.0004.3008.0008.447Archief Eemland
Digitale bezoekers via www.archiefeemland.nl174.000174.500166.000147.162Archief Eemland

Samenwerking

Archief Eemland beheert de archieven voor de gemeenten Leusden, Woudenberg, Renswoude, Bunschoten-Spakenburg, Baarn, Eemnes en Soest.
De gemeente Soest heeft in overleg met de Oudheidkundige Vereniging Soest de historische collectie overgedragen aan Archief Eemland.
Met het Rode Kruis Nederland, NIOD en  Kamp Amersfoort (project Metamorfoze) werken we samen aan het digitaliseren van het archief van Rode Kruis helpster mevrouw Nefkens. Het archief dat zij heeft bijgehouden over het krijgsgevangenen kamp in het Soesterkwartier geeft inzicht in hun omstandigheden.
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde bij de werkzaamheden voor ons archief. Ruim 1500 foto's uit de collectie van 45.000 zijn inmiddels voorzien van een coördinaat.
De bouwdossiers van Hoogland zijn geindexeerd, waardoor de toegankelijkheid van deze dossiers verbeterd is.

Het Eemhuis is de habitat van Archief Eemland en samen met Scholen in de Kunst, de Bibliotheek en Kade aldaar werken we aan een afgestemd activiteitenprogramma. Denk aan de Boekenweek, de Maand van de geschiedenis en activiteiten op het Eemplein. Hiermee werken we aan het positioneren van het Eemhuis als ‘Cultuurwarenhuis van Amersfoort’.

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

Archief Eemland bewaart de lokale en regionale historie, maakt deze toegankelijk en stelt deze beschikbaar.

Doorlopend

Het archief stimuleert mensen kennis te nemen van de historie, er kennis aan toe te voegen en te delen met ons en elkaar.

Doorlopend