Belangrijke gebeurtenissen

Vanuit de ambitie om de verduurzaming van de stad te versnellen door het innovatieklimaat te verbeteren en duurzame bedrijvigheid te versterken zijn wij, als partner of facilitator betrokken bij diverse projecten en initiatieven. Vooral samen met de Economic Board Utrecht (EBU) werken we aan innovatie en duurzaamheid. De EBU-speerpunten zijn groen, gezond en slim, met als overkoepelend thema Healthy Urban Living (gezonde verstedelijking). Dit sluit aan op onzekansrijke sectoren ICT, Advies, Zorg en Bouw (de ‘Amersfoortse Ruit’). Ook onze smart city aanpak sluit hier op aan.
Enkele highlights van het afgelopen jaar zijn:
Smart City programma

Het Smart City-programma pakt maatschappelijke vraagstukken op, en zoekt oplossingen waarin technologie en data een rol spelen. In 2017 is de voorbereiding gestart van de pilots ‘geluid meten’ en ‘luchtkwaliteit meten’ met sensoren. Verder blijven we zoeken naar data over bezoekers van het Stadshart (bijvoorbeeld bij evenementen: herkomst, transportmiddel, looproute, verblijfsduur, etc.). Hierbij speelt de privacy-wetgeving (WBP/AVG) een belangrijke rol. Op het gebied van open data hebben we voortgang geboekt: het aantal datasets op www.dataplatform.nl is uitgebreid. Inwoners en bedrijven hebben hiermee eenvoudig toegang tot de open data van de gemeente.
Samen met de gemeente Hilversum en de Economic Board Utrecht (EBU) is de Gemeente Amersfoort een verkenning gestart naar een stadsbrede digitale infrastructuur, die kan dienen als ‘snelweg’ voor het versturen van data die met sensoren is verzameld. De gedachte is, dat deze data kunnen worden gebruikt zowel door de gemeente zelf als door marktpartijen, en dat marktpartijen er innovatieve diensten op gaan ontwikkelen ten behoeve van inwoners en bedrijven in de stad. Op 5 oktober had het Ambassadeursontbijt als thema: 'Smart City'. In de Elleboogkerk waren presentaties over dit onderwerp en bedankte wethouder Stegeman de ondernemers voor hun inzet voor Amersfoort.  
Samen met de G5 (grote steden) heeft Amersfoort deelgenomen aan het Holland Paviljoen Smart City Expo in Barcelona.

Energieneutraal en van gas los renoveren van woningen
In 2015 heeft het consortium 033energie subsidie ontvangen van de Economic Board Utrecht. De afgelopen twee jaar heeft het consortium hard gewerkt aan het opzetten van tien product-markt-combinaties (PMC’s). Hierin wordt gestreefd naar Nul-op-de-meter (NOM) renovatie van de meest gangbare woningtypes in Amersfoort waarbij de bewoners van een NOM-woning netto geen energiekosten meer hebben. In 2017 heeft 033Energie de service voor de huiseigenaar geprofessionaliseerd. Ieder woningeigenaar is in het Centrum Duurzaam Renoveren op afspraak welkom voor een gratis oriënterend advies. Dat kan ook ’s avonds met een groep wijkgenoten. Er zijn 4 adviseurs opgeleid via onze partner Perfect Keur die onafhankelijke en gedigitaliseerde NOM adviezen geven. 033Energie ondersteun, met subsidie van VNG, de regionale samenwerking in Regio Amersfoort (Eemland). In Leusden en Eemnes zijn de NOM concepten via een ‘white label’ constructie achter de energieloketten te verkrijgen. Die opschaling is nodig om de renovaties in Amersfoort goedkoper te maken. In Nieuwland wordt gewerkt aan een inclusieve aanpak waarbij burgerinitiatieven met elektrisch rijden, autodelen, van gas los en energie besparen elkaar versterken. Deze aanpak valt onder het koploper programma Innovatieve-aanpakken.nl van de VNG.
Focus op bouw en demontage (sloop) in Plan van aanpak versnelling Circulaire Economie
In 2017 heeft de gemeente Amersfoort een plan van aanpak en een concreet uitvoeringsprogramma  voor de versnelling naar een circulaire economie opgesteld. De circulaire economie is de nieuwe manier van ondernemen en past in de Utrecht Region positionering van gezonde verstedelijking (healthy urban living). Het TNO rapport uit 2016 over de circulaire potentie van de Provincie Utrecht bevestigt dat de bouw en demontagesector de meest kansrijke grondstofstroom is. Amersfoort heeft een grote bouwopgave waarbij veel sloopmaterialen vrijkomen. Met de focus op bouw en demontage in stad en regio sluiten we aan de uitgangspunten van onze Cirkelregio partners (waaronder gemeente en Provincie Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en EBU).
Er is nauw samengewerkt met VNO NCW Provincie Utrecht, Bouwend Nederland, bedrijvenverenigingen en bedrijven uit de regio Amersfoort.

Indicatoren

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Aandeel werkgelegenheid Amersfoortse Ruit40,2 %41,3 %43,1 %42,6 %PAR
Innovatieve bedrijven67 %70 %Panteia
Niet-innovatieve bedrijven33 %30 %Panteia
Innovatiescore Amersfoort2,222,35Panteia

Zichtbare resultaten

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We sluiten aan bij initiatieven uit stad en regio.

Doorlopend

Vanuit een faciliterende, stimulerende en soms initiërende rol versterken wij het regionale innovatieklimaat en de beweging naar een duurzame economie.

Doorlopend