Verbonden partijen sortering

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

NV (Naamloze Vennootschap)

BV (Besloten Vennootschap)

Coöperatie

Stichting