Belangrijke gebeurtenissen

Gebiedsgericht werken
Met gebiedsgericht werken staan we dichtbij de inwoners. We willen vanuit de haarvaten van de wijken werken en opgaven op het juiste schaalniveau aanpakken. In 2017 hebben we een basis gelegd voor de manier van werken zoals we vanuit de gebiedsgerichte aanpak voorstaan. Er zijn drie pilot plannen van aanpak gerealiseerd voor de gebieden Vathorst en Hooglanderveen, Liendert en Rustenburg en Randenbroek en Schuilenburg. Samen met inwoners en professionele partners in de wijk, zoals Politie, Indebuurt033, Sociale Wijkteams, zijn voor deze pilots analyses gemaakt en daaraan prioriteiten gekoppeld. Deze prioriteiten gaan over sociale, fysieke en veiligheidsopgaven. Trekker hiervan zijn onze gebiedsmanagers. Op dit moment werken we samen met inwoners en partners aan de uitvoering van deze plannen van aanpak. De gebiedsgerichte werkwijze hebben we ook in andere gebieden van de stad toegepast. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking rondom Oud en Nieuw in de Koppel en de samenwerking rondom de Kermis op het Eemplein.

Buurtbudget
In 2017 hebben de diverse stichtingen weer Buurtbudget aangevraagd en besteed aan initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie in de gebieden  versterken. De regeling voorziet erin dat prioriteitswijken naar verhouding wat meer budget tot hun beschikking krijgen. Voorbeelden van activiteiten die hiermee in 2017 mogelijk zijn gemaakt zijn: kunstroute Hoogland, opruimactie zwerfafval Zielhorst, mamacafé Soesterkwartier.

Indicatoren

Wijken en wonen

Wijken

Rapportcijfer buurt/woonomgeving

Wijken en wonen

Wijken

Schaalscore sociale cohesie (0-10)

Wijken en wonen

Wijken

% betrokkenheid bij buurt

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

OmschrijvingRealisatieStreefwaardeBronToelichting
20142015201620172017
Rapportcijfer buurt/woonomgeving7,37,47,4Stadspeiling, O&S
Schaalscore sociale cohesie (0-10)6,46,36,4Stadspeiling, O&S
% betrokkenheid bij buurt35 %34 %35 %Stadspeiling, O&S

Zichtbare resultaten

Wijken

Zichtbaar resultaat

Voortgang

We nodigen bewoners uit om meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid te laten zien bij elkaar en bij hun directe leefomgeving.

Doorlopend

We nodigen bewoners uit om meer zeggenschap te nemen over hun directe (fysieke en sociale) leefomgeving.

Doorlopend

Op basis van de wensen, behoeften en initiatieven van bewoners en ondernemers bepalen we de inzet van de gemeente in straat, buurt en/of wijk.

In uitvoering

We verbinden onze doelen met die van bewoners, instellingen en ondernemers en laten ons waar mogelijk door hun initiatieven leiden.

In uitvoering

Maatregelen

Wijken

Nr

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Toelichting

2

De gemeente schaft gefaseerd het budget voor investeringsbudget wijken (programmakosten) af.

Uitgevoerd

-106

Inmiddels is bij de begroting 2018 weer een bedrag voor dit doel opgenomen.